Kandidatoversigt

Disse kandidater stiller op til forbrugervalget
 

Arne Knudsen

Jeg vil gerne som medlem af bestyrelsen bidrage til løsning af de udfordringer som forsyningsvirksomhederne står overfor i fremtiden. Klimaet kræver store investeringer. Vi skal sikre en forsyningsvirksomhed som leverer rent vand og en velfungerende renovation. Jeg har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde. P.t. sidder jeg bl.a. i besty- relsen for Fynske Bank, Fonden For Fynske Bank og C&W Arkitekter.

Claus Mogensen

Jeg opstiller med et ønske om at være med til at gøre en lokal forskel. Jeg har 8 års erfaring med optimering af drift og investeringer i vand og spildevandsselskaber. Jeg kender til de økonomiske reguleringer fra centralt hold herunder en årligt 2 % effektivisering som er lov krav. En erfaring og viden jeg har et ønske om at bringe i spil i forhold til de fremtidige nødvendige investeringer og driftsoptimeringer i vores vand og spildevandselskab for at sikre lave priser og en god kvalitet i løsningen for os forbrugere.

Flemming Madsen

Som forbrugerrepræsentant vil min opgave være at få afskaffet det faste bidrag på spildevand, som blev indført for få år siden. Det betød, at de fleste små forbrugere fik en større regning og de største forbrugere fik en "rabat" på 12 - 14 millioner, selv de i forvejen får en nedsat takst på 60%. I Svendborg kommune er 60% separatkloakeret og 40% er fælleskloakeret, men alligevel er der kun 1 ud af 7 repræsentanter i bestyrelsen fra det separerede område. De 2 valgte forbrugere er fra det fælleskloakerede. Det har selvfølgelig en betydning når der skal betales for fremtidens klimaudfordringer.

Henrik Buchwald

Min første mærkesag er fortsat rent vand i Svendborg, og hvis der skal grundvandsbeskyttelse til ved f.eks. opkøb, så er jeg også klar til at betale prisen for det. Min anden mærkesag handler om affald, som jo efterhånden ikke er affald, men en ressource til genanvendelse. I de næste år vil affald, miljø og genbrug stå højt på dagsordenen i VandogAffald. Endelig vil jeg arbejde for et synligt Rent Svendborg, i samarbejde med Svendborg Kommune som ansvarlig myndighed, men også med inddragelse af andre parter og ildsjæle, som f.eks. de meget kendte 5 kvinder, som udgør Rappenskralderne.

Steen Helles

Jeg hedder Steen Helles og bor på Tåsinge. Jeg er uddannet lærer og har undervist i bl.a. biologi. Naturen og menneskers forhold til naturen har altid interesseret mig, og jeg har været medlem af Danmarks Naturfredningsforening i mange år. Afsløringerne af vores drikkevands sande tilstand har rystet mig og overbevist mig om, at vi alle bør bevidstgøres og aktiveres i den fælles kamp for det naturligt rene vand. Derfor stiller jeg op til bestyrelseposten i Vand og Affald. Jeg vil sætte fokus på nødvendigheden af sikre rent drikkevand til vores børn og børnebørn - og deres børn og børnebørn.
Kandidaternes tilkendegivelser er udtryk for deres egne opfattelser, og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Vand og Affalds.